Ngày 04/12/21 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

Lời Chúa: Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8

“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu bôn ba khắp nơi từ thành thị đến thôn quê, để dạy dỗ, hướng dẫn và đem bình an, lành mạnh cho thân xác lẫn tâm hồn con người. Để tình yêu của Chúa được tiếp tục trải rộng, trải dài tới mọi nơi, mọi thời. Đức Giêsu ban quyền cho các môn đệ của Ngài để phúc lành của Chúa cũng có thể đến với mọi người.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm nhận được tình Chúa quá yêu thương chúng con, lo lắng chăm sóc cho chúng con về mọi phương diện. Điều Chúa ước mong là tình yêu thương phải được lan tràn trong thế giới này. Chính vì thế Chúa đã sống hết tình, hết mình với con người và truyền dạy các môn đệ cũng phải đi theo tinh thần xả kỷ như Chúa: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”.

Xin cho chúng con cũng biết sống hết tình với anh chị em chúng con, những người chúng con có dịp gặp gỡ. Để nhờ đó nước tình yêu của Chúa luôn được xây dựng và trải rộng khắp nơi. Amen.