Ngày 05/08/21 – Thứ Năm sau Chúa Nhật 18 Thường Niên

Thứ Năm sau Chúa Nhật 18 Thường Niên

Lời Chúa: Mt 16, 13-23

“Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Dân chúng biết mù mờ về Đức Giêsu, bởi họ không chú ý đến giáo huấn của Ngài. Lúc này đã gần đến giờ của Đức Giêsu, giờ Ngài sắp bước vào cuộc thương khó, đỉnh cao của chương trình cứu chuộc nhân loại. Ngài muốn các môn đệ xác tín lại lập trường của mình, để các ông can đảm theo Ngài.

Chúng ta cũng không thể biết được Đức Giêsu là ai, nếu chúng ta không quan tâm học hỏi và khám phá. Không biết Đức Giêsu là không biết gì hết. Vì chỉ biết Đức Giêsu, chúng ta mới đạt được nguồn bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con đang dần bị đánh gục trước những đòi hỏi cuộc sống. Con người chỉ tìm cách xoay sở kiếm thật nhiều tiền. Cuộc sống chỉ tìm tiện nghi, hưởng thụ, lạc thú. Còn việc tìm biết Thiên Chúa bị coi là chuyện thừa thãi, vô ích. Vì thế con người càng ngày càng xa Thiên Chúa. Xin Chúa thức tỉnh chúng con để chúng con hiểu rằng: chỉ có Chúa mới cho con bình an và hạnh phúc đích thực. Cuộc đời chúng con phải mãi mãi tìm về với Chúa và sống theo Chúa. Amen.