Ngày 05/12/21 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C

Lời Chúa: Lc 3, 1-6
“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.
Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Đó là lời Chúa.

Suy niệm:
Thiên Chúa đã tuyển chọn Gioan Tẩy giả, và trao cho Gioan sứ mạng đi trước để dọn tâm hồn dân Israel, chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế. Để làm cho sứ mạng này nên trọn, chính bản thân Gioan cũng đã phải chuẩn bị tâm hồn mình, trước khi ra đi loan báo tin cho muôn dân. Gioan đã sống một cuộc sống hy sinh và rèn luyện con người mình trong hoang địa, một cuộc sống thật đặc biệt, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Sau thời gian tu luyện ở hoang mạc, Gioan ra đi loan báo tin Đấng Cứu Thế cho muôn dân. Ông đã thực thi trọn vẹn tất cả những gì Thiên Chúa muốn, ông đi trước để mời gọi con người thống hối ăn năn và trở về với Thiên Chúa: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng”.
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi các Kitô hữu sám hối để chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Thế, đồng thời trở nên chứng nhân của Chúa cho thế giới hôm nay.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, qua lời Thánh Gioan tẩy giả rao giảng, chúng con cũng được mời gọi sám hối và hoán cải. Xin cho chúng con biết mở lòng để cho ơn Chúa hướng dẫn, đồng thời biết trở về với Chúa để đón nhận niềm vui bình an của ơn cứu độ mà Chúa dành tặng cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ và mời gọi mọi người mở lòng đón Chúa, để qua đó, tất cả chúng con được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Amen