Ngày 06/01/22 – Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh

Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh

Lời Chúa: Lc 5, 12-16

“Lập tức người ấy khỏi phong hủi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

“Phong cùi” là một căn bệnh mà người Do thái kinh tởm. Người bị phong cùi sẽ bị trục xuất ra khỏi thành mà đến sống ở những nơi thanh vắng, nơi mồ mả. Ai giao tiếp với họ đều bị coi là nhơ uế. Còn Đức Giêsu, Ngài không xa tránh họ, trái lại Ngài đã thương cứu họ: “Ta muốn, ngươi hãy nên sạch”. Câu nói chứa chan tình thương yêu, cùng với quyền phép cao siêu của Đức Giêsu, người phong cùi đã được chữa khỏi.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, bài Phúc Âm hôm nay càng làm cho chúng con tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Chúa không hề ghét bỏ, xa tránh những kẻ tội lỗi, khổ đau như chúng con, mà trái lại từng giây từng phút, Chúa vẫn chở che nâng đỡ chúng con.

Xin cho mọi người trong gia đình chúng con, trong xứ đạo chúng con, được biết chạy đến với Chúa để Ngài chữa lành những đau khổ nơi thân xác cũng như trong tâm hồn. Amen.