Ngày 06/09/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu chữa người bại tay trong ngày hưu lễ bị ký lục và người biệt phái rình xét, phản kháng. Người biệt phái giữ luật chặt chẽ nhưng chỉ là hình thức. Họ luôn tìm cách bắt bẻ Ðức Giêsu mà không biết nhân nghĩa là gì. Ðức Giêsu rất trung thành với lề luật, và Ngài đi sát tinh thần yêu thương của lề luật, chứ không phải hình thức bên ngoài. Ngày hưu lễ là ngày dành làm vinh danh Thiên Chúa. Cứu chữa con người để con người được hạnh phúc. Con người được hạnh phúc là lúc Thiên Chúa được vinh danh. Vì thế chữa bệnh trong ngày hưu lễ là điều Chúa Cha rất vui lòng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con tinh thần của Chúa để chúng con trung thành với Chúa. Xin cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con yêu thương quảng đại với anh chị em chúng con, nhất là những người đau khổ. Xin cho chúng con nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của Chúa trong mọi anh chị em của chúng con. Amen.