Ngày 06/10/21 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 11, 1-4

“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất vì đã được chính Ðức Giêsu dạy cho chúng ta. Còn gì hạnh phúc bằng chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha!

Khi đã ở trong tương quan Cha-con thì trước hết, chúng ta phải nghĩ đến danh Cha và Nước Cha. Còn nhu cầu của chính chúng ta chắc chắn Cha chúng ta sẽ lo. Tuy nhiên chúng ta cũng trình bày lên Cha những nhu cầu của chúng ta trong cuộc sống và những sự thiếu thốn, khó khăn của chúng ta, trong sự khiêm tốn và phó thác.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha. Xin giúp chúng con biết siêng năng cầu nguyện với tâm tình con thảo, đơn sơ và phó thác tất cả trong tay Cha. Ðể từ cuộc sống cầu nguyện và kết hợp liên lỉ với Cha, chúng con sẽ được Cha nhận lời và ban cho chúng con lương thực, sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.