Ngày 06/12/21 – Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

Lời Chúa: Lc 5, 17-26

“Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Về phương diện thể lý, anh bất toại này nghèo vì anh không làm được gì cho bản thân mình, mọi sự phải nương nhờ người khác. Thế nhưng tâm hồn anh ta rất giàu vì có một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Chính nhờ niềm tin đó đã giúp anh bám chặt vào Chúa và được chữa lành.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì chúng con đã được diễm phúc làm con Cha, được sống trong ân sủng của Cha. Thế nhưng, đức tin nơi chúng con vẫn còn lu mờ vẩn đục. Niềm tin của anh bất toại này đã làm thức tỉnh chúng con. Xin cho dù giữa những thăng trầm trong cuộc sống, chúng con luôn vững tin rằng Cha vẫn hằng yêu thương che chở. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.