Ngày 07/03/22 – Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Lời Chúa: Mt 25, 31-46

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Thiên Chúa hiện diện trong những anh em nhỏ bé nhất. Khi chúng ta thực hiện hay chối từ những điều làm cho anh em là chúng ta thực hiện hay chối từ chính Thiên Chúa. Những điều Thiên Chúa xét xử, tập trung vào những hành vi bác ái chúng ta có thực hiện hay không cho những người anh em thiếu may mắn. Hạnh phúc vĩnh cửu được ban tặng cho những người sống theo tinh thần yêu thương của Đức Giêsu Kitô.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, đã rất nhiều lần chúng con nói yêu Chúa, nhưng chúng con lại oán hờn người anh chị em của chúng con. Chúng con đã giả điếc, làm ngơ trước những khốn cùng của tha nhân. Chúng con không quảng đại tha thứ khi chúng con bị xúc phạm… Lạy Chúa, khi chúng con tách rời anh em, thì làm sao chúng con dám nói: chúng con thân thiện với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết sống yêu thương như Chúa yêu. Amen.