Ngày 07/09/21 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Thứ Ba sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha trước khi chọn các tông đồ. Ðiều này chứng tỏ việc tuyển chọn các tông đồ rất quan trọng, vì để các ngài tiếp tục sứ mệnh của Ðức Giêsu. Từ trong hư vô Thiên Chúa đã cho chúng ta hiện diện và làm chủ mọi loài. Hơn nữa, Ngài đã chọn chúng ta giữa muôn dân, cho chúng ta sống trong tình con cái qua bí tích Rửa Tội. Ðể từ đây, chúng ta trở nên những Kitô hữu, môn đệ của Ðức Giêsu.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha toàn năng và đầy yêu thương, chúng con ít khi dành những giây phút về với nguồn cội, để cảm nghiệm tình Cha, để nhận thức được nhân phẩm cao quý của chúng con trong công cuộc sáng tạo và cứu chuộc của Cha. Cha đã gọi con từ trong hư vô. Cha đã đặt tên cho con là kitô hữu. Cha tin tưởng và trao cho chúng con tiếp tục sứ mệnh của Ðức Giêsu con Cha. Xin giúp chúng con biết sống tình con thảo để trung thành thực thi ý Cha trong mọi công việc. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu con Cha Chúa chúng con. Amen.