Ngày 07/12/21 – Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng

Lời Chúa: Mt 18, 12-14

“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Thiên Chúa là Cha nhân hiền luôn bao dung, xót thương những con người tội lỗi sa ngã. Giáo Hội là hiện thân của Đức Giêsu và mỗi người chúng ta là chi thể của Ngài. Mỗi người chúng ta biết yêu thương tha nhân và giúp những người tội lỗi trở về với Chúa là chúng ta đang tiếp nối sứ mệnh mục tử nhân lành của Đức Giêsu Kitô.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu giới thiệu cho chúng con biết lòng yêu thương vô bờ của Cha đối với mỗi người tội lỗi chúng con. Chúa rất yêu chúng con ngay cả khi chúng con cố tình tìm cách trốn tránh khước từ tình yêu bao la ấy. Vâng, dù người cha có thể quên con, nhưng Cha, Cha không thể quên con.

Lạy Cha, xin tha thứ sự ngỗ nghịch của chúng con. Xin giúp chúng con mỗi ngày nhận rõ nét hơn lòng yêu thương bao dung của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.