Ngày 08/01/22 – Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

Lời Chúa: Ga 3, 22-30

“Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Hai nhóm môn đệ của Chúa Giêsu và Gioan tranh luận xem vị thầy nào cao trọng hơn? Gioan rất chân thành và sống đúng vai trò của mình. Vì là tiền hô của Đấng Cứu Thế, nên ông có nhiều uy tín. Tuy nhiên không vì thế khiến ông bị mờ tối, tham vọng, ảo tưởng về chính mình. Ông đã khẳng định rõ ràng: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban”.

Trước những tài năng hơn người, tôi thường có suy nghĩ gì? Hồng ân lãnh nhận, tôi đã sử dụng ra sao?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, tự bản thân mỗi người chúng con, chúng con chẳng có gì. Tất cả đều là hồng ân. Hồng ân nối tiếp hồng ân. Vâng, chính vì thế, khi chúng con càng lãnh nhận nhiều, chúng con càng mắc nợ nhiều và chúng con càng phải đền trả nhiều.

Xin Chúa giúp chúng con biết giữ gìn hồng ân của Chúa, biết sử dụng hồng ân ấy cho đúng nghĩa. Xin cho chúng con biết qui hướng tất cả cho vinh danh Chúa. Amen.