Ngày 08/11/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 17, 1-6

“Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Qua bài Tin Mừng, Ðức Giêsu dạy chúng ta bài học về đời sống chung trong gia đình, giáo xứ, hay bất kỳ một cộng đoàn nào:

Chúng ta không được làm gương xấu, xúi dục hay nên cớ cho người khác phạm tội bằng bất cứ hình thức nào. Vì đời sống của chúng ta ảnh hưởng đến anh chị em xung quanh.

Chúng ta phải biết góp sức xây dựng với nhau trong yêu thương quảng đại và tha thứ. Khi chúng ta đối diện với cuộc sống, điều quan trọng là phải có đức tin vững mạnh để chiến đấu với những thử thách cam go. Ðức tin càng lớn mạnh, con người càng làm được những điều phi thường.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết khôn ngoan và vững tin. Biết lắng nghe và thực thi những điều Chúa dạy. Ðể trong suy nghĩ, lời nói, hành động, trong từng biến cố xảy đến trong cuộc đời, chúng con luôn vững bước trên đường tiến về với Chúa. Amen.