Ngày 09/03/22 – Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Giona được sai đến thành Ninivê giảng cho dân chúng về sự ăn năn hối cải. Đức Giêsu cũng đến rao giảng, kêu gọi con người canh tân trở về với Thiên Chúa. Dân Ninivê đón nhận lời giảng và sám hối, còn dân Do thái lai chối từ. Án phạt dân Do thái sẽ nặng nề và căng thẳng hơn.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, tiếng kêu gọi “Hãy trở về” luôn vang vọng trong tâm hồn chúng con qua tiếng lương tâm, qua giới luật, qua biến cố cuộc đời… Nhưng chúng con vẫn cứng lòng không đón nhận. Lạy Chúa xin biến đổi chúng con như dân Ninivê, đừng để lời chúc dữ trên dân Do thái thực hiện trên chúng con. Amen.