Ngày 10/03/22 – Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Lời Chúa: Mt 7, 7-12

“Ai xin thì sẽ nhận được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Không cha mẹ nào lại không thương con. Thiên Chúa còn yêu thương chúng con hơn cha mẹ trần gian bội phần. Là Cha, lẽ nào Thiên Chúa không đáp ứng nhu cầu của chúng ta? Là Cha, lẽ nào Ngài không nâng đỡ những yếu đuối của chúng ta? Nhưng nếu chúng ta tin Chúa là Cha, chúng ta có sẵn sàng phó thác hoàn toàn nơi tình yêu thương của Ngài hay không? Chúng ta có xác tín những điều Ngài thực hiện nơi chúng ta là tốt đẹp nhất không? Chúng ta theo sự sắp đặt của Cha Mẹ hay chúng ta bắt Cha Mẹ theo đòi hỏi của chúng ta?

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, tiếng “Cha” thật ngọt ngào khi chúng con được gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng con tin Cha yêu chúng con. Chúng con tin Cha lo lắng mọi sự cần thiết cho chúng con. Chúng con xác tín Cha chỉ thực hiện việc thiện và luôn tránh sự dữ xảy đến trên chúng con. Vì thế chúng con chỉ xin thưa một điều như Đức Giêsu đã thưa với Cha: “Lạy Cha, xin cho ý Cha được thực hiện nhưng đừng theo ý con”. Amen.