Ngày 10/08/2021 – Thứ Ba tuần XIX Thường Niên – THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 

Thứ Ba tuần XIX Thường Niên

THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 

“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

* Phó tế Laurensô chịu tử đạo tại Rôma ngày 10 tháng 8 năm 258, sau đức Xít-tô II bốn ngày. Chuyện kể rằng người phải chịu cực hình lửa thiêu trên một chiếc giường sắt sau khi người đã phân phát cho người nghèo tài sản của cộng đoàn. Ngay từ thế kỷ IV, lòng tôn kính người đã phổ biến trong Hội Thánh.

Lời Chúa: Ga 12, 24-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Hạt lúa khi được gieo vào lòng đất, nó cần phải thối đi để mọc lên một cây mới và từ cây đó sẽ sinh hoa kết quả. Đây chính là quy luật tự nhiên và là hành trình hạt giống. Bởi, nếu hạt giống không thối đi thì nó chỉ trơ chọi một mình và không đem lại hoa trái. Chúa Giêsu cũng đã dùng hình ảnh này để nói về cuộc đời tự hủy  chính là cái chết và sự phục sinh của Ngài để cứu độ nhân loại. Là kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần tự hủy, để có thể sinh hoa kết quả. Sự tự hủy đó là: dám chết đi cho tội lỗi, chết đi cho tính hư nết xấu, chết đi cái tôi của mình, để mỗi ngày chúng ta được biến đổi nên giống Chúa hơn. Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ Thánh Laurensô phó tế tử đạo, thánh nhân đã đi theo con đường của chúa Giêsu, con đường tự hủy, Ngài đã chấp nhận đánh đổi mạng sống mình vì danh Đức Giêsu kitô, để qua đó Thánh nhân được sống mãi trong vinh quang phục sinh với Chúa.

Cầu nguyện:
Lạy thánh Laurensô, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để mỗi ngày chúng con dám sống yêu thương và dấn thân hơn cho anh chị em, nhất là những người nghèo khổ, bé mọn. Đồng  thời, xin cho chúng con cam đảm tuyên xưng danh Chúa và loan truyền danh Chúa cho mọi người. Amen