Ngày 10/12/21 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng

Lời Chúa: Mt 11, 16-19

“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”

“Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải quỷ ám!” Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: “Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu so sánh những người Do Thái với bọn trẻ ngoài chợ, bởi họ không hiểu biết gì. Họ chỉ chú trọng đến bản thân, nên họ không mở tâm hồn đón nhận lời rao giảng của Gioan, không đón nhận Đức Giêsu Đấng Cứu Thế.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, thái độ của người Do Thái trong đoạn Tin Mừng này chính là thái độ của mỗi người chúng con. Chúng con thường hay bướng bỉnh, kiêu căng, không muốn đón nhận Chúa cũng như mọi người chung quanh chúng con. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, để luôn sẵn sàng mở ra với mọi người, dễ dàng tiếp nhận chân lý Chúa mạc khải cho chúng con. Amen.