Ngày 11/09/21 – Lời cầu nguyện ngày mới

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con một đêm bình an. Xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con sống ngày mới hôm nay được đẹp lòng Chúa.
Lạy Mẹ Maria, người Mẹ yêu dấu của chúng con, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong đời sống đức tin, giúp chúng con luôn giữ các giới răn và thực hành lời Chúa trong cuộc sống như Mẹ, để mỗi ngày chúng con cùng Mẹ tiến bước đến với Chúa và sống trong bình an. Amen