Ngày 12/10/21 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm

Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm

Lời Chúa: Lc 11, 37-41

“Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Người Biệt Phái thắc mắc vì Ðức Giêsu không rửa tay trước bữa ăn theo tập tục của tiền nhân. Nhưng Ngài cho thấy nếu quá câu nệ vào Luật thì đó chỉ là những hình thức rỗng tuếch. Ðiều quan trọng là chúng ta có một tâm hồn trong sạch. Sự trong sạch theo tinh thần của Ðức Giêsu chỉ có được khi biết sống chân thành, tự do với mọi ràng buộc vật chất và tình cảm không chính đáng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con biết giá trị của sự trong sạch đích thực chính là trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa soi sáng và thanh tẩy lòng chúng con, để chúng con biết sống bằng một tình yêu mến đối với Chúa, với anh em, chứ không tuân giữ luật một cách máy móc và hình thức. Amen.