Ngày 12/12/21 – Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C

Lời Chúa: Lc 3, 10-18
“Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Khi Gioan tẩy giả rao giảng, những người Do Thái tuôn đến xin chịu phép rửa với lòng thông hối ăn năn. Mỗi người trong họ cũng muốn thay đổi cuộc sống và hỏi Gioan với một thái độ chân thành và quyết tâm: “Chúng tôi phải làm gì?”. Trước sự chân thành của họ, Gioan đã trả lời bằng việc mời gọi sống bác ái, công bằng và tình yêu. Bác ái là thể hiện qua chính hành động cụ thể là chia cơm sẻ áo cho người nghèo khó: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Sống công bằng với sự đơn sơ chân thành dành cho người thu thuế: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Và khi thi hành pháp luật, phải có tấm lòng nhân từ: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai”. Những công việc cụ thể giúp con người thay đổi chính mình để đón nhận ơn cứu độ.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối và canh tân chính mình qua những công việc cụ thể như, sống bác ái và yêu thương trong suy nghĩ, lời nói và việc làm với tha nhân. Chỉ khi chúng ta thay đổi cuộc sống theo Lời Chúa dạy, lúc đó chúng ta mới có thể đón nhận được Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Lời Chúa mời gọi chúng con sống tình thần yêu thương, thể hiện qua những việc làm bác ái cho nhau. Xin cho chúng con biết cố gắng thực hiện tinh thần yêu thương đó trong đời sống hàng ngày, để làm cho Chúa được hiện diện trong chúng con, và đem lại mưu ích cho tha nhân. Xin cho chúng con mạnh dạn đổi mới chính mình, để gặp được Chúa. Amen