Ngày 14/02/22 – Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Quanh Năm

Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 8, 11-13

“Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Trước bao nhiêu những phép lạ Đức Giêsu làm, nhưng người biệt phái đòi hỏi Đức Giêsu cho họ thêm những dấu lạ từ trời nữa. Những người biệt phái này thiếu thiện chí, họ không chú ý tìm chân lý nhưng chỉ để thử Đức Giêsu. Nơi lòng dạ những người cứng tin này, Đức Giêsu buồn lòng, Ngài không thể làm gì được cho họ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần chúng con cũng có những tư tưởng như những người biệt phái này. Chúng con đòi điều kiện, chúng con muốn Chúa phải tỏ những dấu lạ theo ý chúng con. Chúng con như bị mù lòa trước những kỳ công của Thiên Chúa, vì lòng chúng con đã chai lại. Xin Chúa đừng bỏ chúng con. Xin Chúa hãy chỉnh đốn lại con người chúng con, để chúng con biết nhìn thấy Chúa qua những dấu chỉ. Amen.