Ngày 14/10/21 – Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm

Lời Chúa: Lc 11, 47-54

“Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa phán: “Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại”.

Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu tiếp tục chỉ Bài trích lối sống giả hình và độc ác của các Biệt Phái và luật sĩ. Họ đã tìm cách ám hại Ngài vì Ngài đã nói lên tất cả sự thật xấu xa nơi con người của họ. Còn Ðức Giêsu, Ngài luôn trung thành với sứ mệnh của mình: Ngài đến thế gian để làm chứng cho sự thật và không có một sức mạnh nào làm cho Ngài đi ngược lại với sứ mệnh ấy, dù là bị bắt bớ, bị hãm hại, bị sỉ nhục… và cuối cùng là chịu chết trên thập giá.

Là con cái Chúa, chúng ta cũng có bổn phận làm chứng cho sự thật. Chúng ta đã làm chứng như thế nào?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, đã bao lần chúng con cố tình che đậy, nhắm mắt làm ngơ trước những sự gian dối của mình cũng như của anh em. Vì chúng con không dám chịu thiệt thòi và chỉ muốn an thân. Xin Chúa hãy cảnh tỉnh chúng con để chúng con biết quay về với con đường của Chúa. Amen.