Ngày 15/01/22 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 2, 13-17

“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Người thu thuế bị đồng hóa với người tội lỗi, vì họ tiếp tay với ngoại bang ức hiếp dân lành. Đức Giêsu quen thân, đồng bàn với những người này là một chướng kỳ khó chấp nhận. Tại sao vị tiên tri lại bầu bạn với những con người bất chính?

Vì không thể chấp nhận bệnh tật, nên thầy thuốc cần phải đến chữa trị cho bệnh nhân. Thầy thuốc cần đối với bệnh nhân thế nào thì Đức Giêsu cũng rất cần đối với tội nhân như vậy.

Cầu Nguyện:

Vì một người, tội lỗi đã vào thế gian. Và cũng vì một người, thế gian được cứu. Lạy Chúa Giêsu, mọi người chúng con đều là tội nhân. Mọi người chúng con đều cần đến vị lương y Tối Cao. Xin Chúa tẩy rửa tâm hồn chúng con tinh sạch. Xin ban cho chúng con trái tim biết yêu thương, để chúng con biết sống trung thành với Chúa, hiệp nhất với anh chị em chúng con trong niềm vui ơn cứu độ. Amen.