Ngày 15/09/21 – LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI. Lễ nhớ. 

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI. Lễ nhớ. 

Lời Chúa: Ga 19, 25-27

“Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của người con chí thánh mà đau lòng thổn thức tâ can”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Khi nhìn thấy con yêu dấu chết treo trên thập giá, trái tim Mẹ nát tan, tâm hồn Mẹ đau khổ tột cùng. Nhưng, trong niềm tín thác, Mẹ đã đón nhận theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã thực hiện không chỉ lúc này, nhưng ngay trong giây phút sư thần truyền tin cho Mẹ với tiếng thưa “Xin Vâng”. Lúc đó, Mẹ đã chấp nhận trao cuộc đời mình vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi, hãy học nơi Mẹ tâm tình sống phó thác vào Chúa, có như thế cuộc đời của chúng ta mới được bình an.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, để chúng con được bình an. Amen