Ngày 15/10/21 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm – Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm

Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Lời Chúa: Lc 12, 1-7

“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Phúc Âm hôm nay là bài học gồm những lời chỉ dạy của Ðức Giêsu cho các môn đệ của Ngài.

Bài học được bắt đầu với lời cảnh cáo về sự giả hình, dối trá, nơi những biệt phái và thông luật. Nhưng nó cũng không loại trừ đâm rễ nơi những ai không hết lòng cảnh giác. Còn người môn đệ phải rao loan Tin Mừng cho mọi nơi, nhưng với một thái độ yêu thương, khiêm nhường. Và cuối cùng là lời an ủi, khuyến khích của Ðức Giêsu để làm cho các môn đệ của Ngài luôn can đảm, tín thác.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðường, là sự Thật. Chúng con, người môn đệ của Chúa cũng phải luôn đi trong sự thật. Thành thật trong tâm hồn, thành thật trong lời nói và thành thật trong hành động của chúng con. Chính cách sống chân thành của chúng con là một lời loan báo về Chân Lý là chính Chúa. Ðể sống theo sự thật, chắc chắn chúng con sẽ phải trả giá. Nhưng chúng con tin tưởng Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng con. Amen.