Ngày 15/11/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 18, 35-43

“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? – Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu chữa cho anh mù được sáng mắt. Sự mù lòa ở đây không chỉ là mù về thể xác, mà còn có ý nghĩa là tội lỗi, là tối tăm trong tâm hồn.

Sứ mệnh của Ðức Giêsu đến trần gian là giải thoát con người khỏi khổ đau, khỏi nô lệ tội lỗi. Ngài luôn sẵn sàng chữa lành cho chúng ta, nhưng chúng ta chỉ được lành khi chúng ta tin vào Ngài. Như vậy niềm tin chính là điều kiện để Chúa đổ ơn cho chúng ta, để chúng ta được ơn tha thứ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con và sẵn sàng chữa mọi bệnh hoạn do tội lỗi gây ra nơi chúng con. Ðó chính là ơn tha thứ và ơn thánh hóa mà chúng con được lãnh nhận qua các bí tích. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, để chúng con được thoát khỏi mọi bệnh tật, mọi sự nô lệ, mọi ràng buộc và mù tối của tội lỗi. Và chúng con sẽ được sống trong ánh sáng và bình an của Chúa. Amen.