Ngày 16/10/21 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm

Lời Chúa: Lc 12, 8-12

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu nói: “Ai phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha”. Tội phạm đến Thánh Thần là tội gì? Mà tại sao tội này không được tha? Thiên Chúa là Cha rất bao dung, dù tội nặng đến đâu Ngài cũng tha thứ cách dễ dàng. Câu nói của Ðức Giêsu ở đây phải hiểu: không phải tội phạm đến Thánh Thần là tội quá nặng không thể tha, mà vì con người cố chấp không theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, họ không muốn hối cải, họ không muốn được tha, nên họ không được tha.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, Ðức Giêsu đã cho chúng con biết Ngài luôn hiện diện và soi dẫn cho từng việc làm, lời nói, suy nghĩ của chúng con. Vậy mà chúng con vẫn thường quên sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Chúng con thường bịt tai không theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Ngài. Vì dại dột, phóng túng, chúng con đã tự định đoạt cho mình một cuộc sống bất hạnh. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con và tiếp tục đến với chúng con, giúp chúng con nhận ra sự yếu đuối và giới hạn của mình để chúng con biết thốt lên: Lạy Chúa, con biết con cần Chúa! Amen.