Ngày 16/12/21 – Thứ Năm tuần III mùa vọng.

Thứ Năm tuần III mùa vọng.

“Gioan là sứ thần dọn đường Chúa”.

Lời Chúa: Lc 7, 24-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: “Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con”. Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông”.

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho.
Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Những người biệt phái và luật sĩ, họ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, họ đã dửng dưng và không chịu để Gioan thanh tẩy mình. Vì thế, họ không đón nhận được Chúa. Trong khi những người thu thuế và tội lỗi đã mở lòng và chịu phép rửa của Gioan, do đó họ đã đón nhận được Nước trời.

Phần chúng ta, Mùa vọng mời gọi chúng ta sám hối để trở về với Chúa, hãy mở lòng ra với Chúa để đón nhận ơn cứu độ của Ngài.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Lời Chúa vẫn mời gọi chúng con hàng ngày, xin cho chúng con đừng cứng lòng hay dửng dưng trước Lời Chúa mời gọi, nhưng xin cho chúng con biết mở rộng lòng mình để lắng nghe và sống  Lời Chúa dạy, để chúng con tìm được niềm vui và sự bình an của Chúa. Amen.