Ngày 17/08/21 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XX Thường Niên

Thứ Ba sau Chúa Nhật XX Thường Niên

Phúc Âm: Mt 19, 23-30

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu dùng hình ảnh “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời” để diễn tả sức lôi cuốn của tiền bạc khiến người ta khó vào nước trời biết bao! Người đời thường ví tiền bạc như là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Tiền của cần thiết giúp người ta thực hiện được nhiều dự tính thiện hảo. Thế nhưng người ta để nó trở thành ông chủ thì thật vô phúc! Dưới lệnh của nó, người ta dám thi hành những gì ghê tởm nhất, bạc bẽo nhất…

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa xin đừng để chúng con bị tiền bạc điều khiển. Đừng để nó làm mờ tối tâm hồn, khiến chúng con không tìm được chân lý. Xin cho chúng con biết nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con chỉ tùy thuộc vào Chúa, để chúng con biết dùng của cải đời này mà mua Nước Trời. Amen.