Ngày 17/09/21 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Lời Chúa: Lc 8, 1-3

“Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu không ngừng thi hành sứ mệnh của mình. Ngài đi khắp làng mạc, thành phố để rao giảng Tin Mừng và quên cả mệt nhọc. Các môn đệ và các phụ nữ đi theo Ðức Giêsu cũng cộng tác với Ngài trong sứ mệnh ấy. Ðặc biệt tác giả Luca cho biết những người phụ nữ theo Chúa là những người đã được Chúa trừ quỷ và chữa lành bệnh. Họ lấy của cải mà giúp đỡ Chúa. Tất cả những ai được Thiên Chúa kêu gọi và ban ơn đều cùng với Ðức Giêsu để đi loan báo Tin Mừng cứu độ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, ngày nay còn biết bao nhiêu người chưa được đón nhận Chúa. Thế giới này còn nhiều nơi cần đến bước chân của Chúa. Giáo Hội và mỗi người chúng con có bổn phận tiếp nối con đường Chúa đi để đem ánh sáng cho cuộc đời. Xin cho chúng con biết tích cực, dùng tất cả các khả năng và ân lộc Chúa ban để đóng góp công cuộc loan báo Tin Mừng. Ðể tất cả mọi anh em chúng con được nhận biết Cha và cùng xum họp với nhau trong tình yêu thương của Cha. Amen.