Ngày 18/01/22 – Thứ Ba sau Chúa Nhật II Quanh Năm

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 2, 23-28

“Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Như Giáo hội dành ngày Chúa Nhật, thì Do thái dành ngày hưu lễ, ngày Sabát để tôn kính Giavê Thiên Chúa. Ngày của Chúa chỉ được làm việc cho Thiên Chúa. Vì thế biệt phái đã kêu trách khi thấy các môn đệ Đức Giêsu bứt bông lúa trong ngày đó. Nhưng Đức Giêsu đã cho người biệt phái hiểu rõ tinh thần của lề luật. Việc làm cho Thiên Chúa là tất cả những hành động đem lại tình yêu thương, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho con người cho cuộc đời. Thiên Chúa chỉ được vinh danh khi con người được hạnh phúc.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết giữ luật theo tinh thần của Lề luật. Tất cả các giới luật chỉ qui về một Luật căn bản: Kính Thiên Chúa, yêu con người. Xin Chúa thánh hóa ngày sống của chúng con. Khi chúng con biết sống cho Chúa, cho tha nhân, là chúng con đã dùng ngày của Chúa có ý nghĩa. Amen.