Ngày 19/01/22 – Thứ Tư sau Chúa Nhật II Quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 3, 1-6

“Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Thánh Máccô tiếp tục kể cho chúng ta nghe những phép lạ Đức Giêsu làm trong ngày Sabát. Nhóm biệt phái tìm mọi cách để bắt lỗi Chúa, vì Ngài lỗi ngày hưu lễ. Đức Giêsu nhìn họ với ánh mắt buồn và giận, vì họ cứng lòng. Họ giữ Luật vì hình thức. Đức Giêsu không đến để phá bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn, làm cho Luật được trọn nghĩa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không khác gì những người Biệt Phái xưa. Nhiều lúc chúng con giữ Luật chỉ vì sợ, giữ Luật vì thói quen… Tinh thần căn bản của Luật Chúa, Luật Giáo Hội là để thăng tiến con người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được nghĩa tích cực của Luật. Chỉ khi nào chúng con biết giữ Luật vì yêu mến, chúng con mới cảm nhận được sự êm ái, chúng con mới đạt được sự tự do hạnh phúc trong tinh thần làm con Thiên Chúa. Amen.