Ngày 19/08/21 – Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường Niên

Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường Niên

Lời Chúa: Mt 22, 1-14

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Qua ví dụ tiệc cưới, Đức Giêsu cho thấy cái ngỗ nghịch ngu ngốc của khách được vua mời dự tiệc mà không đến. Còn gì cao trọng được vua mời? Còn gì thích thú bằng dự yến tiệc nhà vua? Một dịp may hiếm có trên đời, thế mà có kẻ khờ lại từ chối chỉ vì những lý do tầm thường không chính đáng. Thái độ của họ chứng tỏ họ vừa ngu vừa hỗn láo. Họ không xứng đáng hưởng ân lộc nhà vua.

Hồng ân Thiên Chúa bao la tới hết mọi người. Nhưng những người đáp trả hồng ân thì ít ỏi. Số phận hẩm hiu sẽ dành cho những người khờ dại, ngang ngược.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, Cha là Đấng đại lượng từ bi. Cha thi ân tràn đầy mà không tính toán, không tiếc xót. Thế nhưng khốn khổ thay sự ngu dại của chúng con. Khi chúng con không biết đón nhận hồng ân. Chúng con vừa xúc phạm nặng nề đến Cha lại vừa bị bất hạnh. Xin Cha giúp chúng con cảm nghiệm được ân lộc cao quí Cha ban, để chúng con biết dùng hồng ân cho xứng đáng. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô con Cha. Amen.