Ngày 19/11/21 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 19, 45-48

“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu được sai đến để chu toàn sứ mạng: phụng sự Thiên Chúa Cha và dạy cho người ta cũng biết tôn thờ Thiên Chúa cách xứng đáng. Việc đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi Ðền Thờ cho thấy Chúa muốn người ta phải thay đổi thái độ thờ phượng, phải bỏ những lạm dụng bất chính vì việc buôn bán làm mất đi sự nghiệm trang ý nghĩa của nơi thờ phượng. Ðền Thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa, là nơi con người đến cầu xin ơn cứu độ.

Chúng ta có ý thức được mỗi tâm hồn chúng ta cũng là Ðền Thờ của Thiên Chúa không? Chúng ta có giữ gìn bảo vệ và trang hoàng Ðền Thờ đó để xứng đáng cho Chúa ngự không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi biết được rằng tâm hồn chúng con cũng là nơi Chúa ngự, đó là một hạnh phúc thật lớn lao. Thế nhưng chúng con đã để cho tâm hồn bị hỗn loạn bởi những lo lắng đời thường, chất chứa những hận thù ghen ghét… Thật là bất xứng và xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa thanh luyện và uốn nắn chúng con để tâm hồn chúng con luôn là nơi Chúa ưng ý, muốn ngự vào. Amen.