Ngày 19/12/21 – CHÚA NHẬT IV Mùa Vọng Năm C

CHÚA NHẬT IV Mùa Vọng Năm C

Lời Chúa: Lc 1, 39-45

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:
Sau lời thưa xin vâng, Đức Maria đã cộng tác vào sứ mạng cứu độ của Thiên Chúa trong vai trò làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Đây là một niềm vui và là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Khi được tin chị họ mang thai từ sứ thần, Đức Mẹ đã mau mắn đến để chia vui với gia đình của chị mình là Elizabeth và ông Giacaria, cách riêng, Mẹ đem Chúa Giêsu đến với Gioan Tẩy giả.
Qua tâm tình của Mẹ Maria, chúng ta nhận ra được rằng, một tâm hồn có Chúa luôn hướng đến sự trao ban cho người khác. Xin cho chúng ta, khi đón nhận ơn lành của Chúa ban, cũng biết chia sẻ những ơn lành đó cho mọi người.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tập cho mình có được tấm lòng như Mẹ Maria, là biết mở lòng đón nhận thánh ý Chúa và Chúa đến cho mọi người, trong từng ngày sống của chúng con. Amen