Ngày 20/01/22 – Thứ Năm sau Chúa Nhật II Quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 3, 7-12

“Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, Đức Giêsu đã làm nhiều điều lạ, nên dân chúng đông đảo tuôn đến với Ngài. Nhiều bệnh được chữa lành. Vì thế danh tiếng Người càng được loan truyền khắp nơi. Ngay cả thần dữ cũng phải tôn vinh Ngài. Nhưng tại sao Đức Giêsu lại cấm không cho họ tiết lộ những gì Ngài đã làm? Phải chăng lời tôn vinh của người đời có nguy cơ làm Đức Giêsu đi trái con đường Thiên Sai của Thiên Chúa?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa chỉ nhắm một mục đích thi hành trọn ý Chúa Cha. Tâm hồn Chúa luôn bồn chồn thao thức mong đến giờ đó được thực hiện. Nơi chúng con thì ngược lại, chúng con thường chỉ tìm vui lòng thế gian. Chúng con sợ không được ý người đời. Còn ý Cha, chúng con ít quan tâm, và nhiều khi cố tình chống lại ý Cha. Xin Chúa Giêsu sửa lại con người lệch lạc của chúng con. Xin cho chúng con hiểu được rằng: thi hành ý Cha chính là tìm con đường hạnh phúc cho chính mình. Amen.