Ngày 20/08/21 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XX Thường Niên – Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XX Thường Niên

Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Phúc Âm: Mt 22, 34-40

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Người Do Thái có quá nhiều luật đến độ họ không hiểu khoản luật nào là cốt yếu. Vì thế họ đưa vấn đề ra để thử Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu vừa gọn gàng, minh bạch, vừa xúc tích. Đức Giêsu vạch ra cho họ thấy cái mấu chốt cốt lõi của lề luật. Đồng thời Ngài nâng cao khoản luật “yêu đồng loại” tiếp ngay luật “kính Thiên Chúa”. Kính Chúa yêu người là hai giới răn phải luôn đi đôi với nhau, như thánh Gioan thánh sử đã khẳng định: Kẻ nói kính Chúa mà không yêu người là kẻ nói láo.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa quá rõ ràng và chắc chắn. Thiên Chúa không chấp nhận khi con nói con yêu Chúa mà đối nghịch với anh chị em con. Mọi người đều là hình ảnh của Chúa. Mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng. Mọi người đều được đón nhận sức mạnh của Thiên Chúa trong sinh lực của mình. Mọi người đều được Đức Giêsu yêu thương và cứu chuộc, mọi người đều là anh chị em với nhau. Thế nên, Lạy Chúa, khi chúng con yêu Thiên Chúa đồng thời chúng con cũng phải yêu anh chị em chúng con. Amen.