Ngày 20/09/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

Thứ Hai sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Lời Chúa: Lc 8, 16-18

“Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Mỗi người Kitô hữu chính là ngọn đèn được Thiên Chúa thắp sáng. Chúng ta có bổn phận làm cho ánh sáng của Chúa ngày càng sáng hơn và chiếu tỏa ra cho anh em để họ cũng được hưởng ánh sáng ấy.

Lời Chúa chính là ánh sáng hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, biết để cho Lời Chúa chiếu soi những tối tăm của tội lỗi, của đam mê tham vọng trong con người của chúng ta, Lời Chúa sẽ biến chúng ta thành ánh sáng cho thế gian.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, ngọn đèn cháy sáng trong ngày rửa tội tượng trưng cho ánh sáng mà Chúa trao cho chúng con. Ðó là ánh sáng đức tin, và lời Chúa luôn soi dẫn cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết chiến đấu không ngừng với tội lỗi để duy trì ánh sáng mà Chúa đã thắp lên trong chúng con. Hầu chính chúng con và anh chị em chúng con cùng nhận biết Chúa. Amen.