Ngày 20/10/21 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX Quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX Quanh Năm

Lời Chúa: Lc 12, 39-48

“Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Mỗi người chúng ta, tùy theo công việc và địa vị đều có trách nhiệm phải chu toàn những bổn phận Chúa trao cho chúng ta. Như người đầy tớ trung thành với chủ, họ biết chăm sóc và bảo vệ tài sản của chủ mình. Chúng ta cũng có bổn phận phải xây dựng và làm cho Giáo Hội thêm xinh đẹp, cụ thể nơi Giáo Xứ, trong hội đoàn, và gia đình chúng ta để chuẩn bị đón Ðức Giêsu trở lại trong vinh quang.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Giáo Hội và dùng nhiều phẩm trật để phục vụ Giáo Hội. Xin Chúa hãy thánh hóa, ban tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa trên Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Giám Mục, và các cộng tác viên của các ngài, để các ngài được trung thành trong sứ vụ xây dựng Nước Chúa. Xin cho các bậc bề trên và cha mẹ cũng chu toàn bổn phận trong địa vị của mình, biết chăm sóc và giáo dục con cái, để chúng trở thành những phần tử hữu dụng cho Nước Trời. Amen.