Ngày 21/01/22 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Quanh Năm – THÁNH ANÊ Trinh Nữ, tử đạo

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Quanh Năm
THÁNH ANÊ Trinh Nữ, tử đạo

Lời Chúa: Mc 3, 13-19

“Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu tuyển chọn Nhóm Mười Hai để Ngài huấn luyện và trao cho họ tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Nhóm Mười Hai này sẽ là cột trụ là nền tảng cho Giáo Hội Ngài sẽ thiết lập sau này. Vì thế Đức Giêsu phải để các ông ở luôn với Ngài, cận kề với Ngài. Giữa Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai có liên hệ thân tình gắn kết. Ngài tin tưởng họ và trao cho họ sứ mệnh cao cả.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Cha ban cho Giáo Hội con nhiều ơn thiên triệu. Xin Cha ban Thánh Thần của Cha xuống trên các vị truyền giáo, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục để các ngài chu toàn nhiệm vụ của Cha giao phó. Còn riêng mỗi người Kitô hữu chúng con cũng được Cha tin tưởng và sai đi. Chúng con tạ ơn Cha, xin Cha cho chúng con nhiệt tâm với sứ vụ để danh Cha được hiến thánh và các tâm hồn được hạnh phúc.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.