Ngày 21/03/22 – Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Lời Chúa: Lc 4, 24-30

“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Quê hương của Đức Giêsu là Nadarét. Tại đó Chúa bị chính người đồng hương coi khinh, ngược đãi. Điều đó báo trước Đức Giêsu sẽ bị dân Người chối bỏ. Bất cứ vị ngôn sứ nào và cả những ai theo Đức Giêsu, chấp nhận làm môn đệ Người cũng chịu chung số phận với Người. Nhưng những ai can đảm theo Đức Giêsu, người đó sẽ được chung phần vinh quang.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, là chúng con trở nên môn đệ của Chúa. Chúng con được chia sẻ sứ vụ của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa: can đảm chấp nhận mọi gian khổ, thử thách. Không nản lòng trước sự bội bạc. Để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn trung thành với sứ vụ của mình, sống xứng đáng danh hiệu là một Kitô hữu. Amen.