Ngày 21/09/21 – LỄ THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Lời Chúa: Mt 9, 9-13

“Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Trong mắt của những người Do thái, những ai làm nghề thu thuế đều bị coi là người tội lỗi. Với Chúa Giêsu, Ngài không nghĩ như thế, Ngài nhìn con người không nhìn dáng vẻ bên ngoài, nhưng bên trong tâm hồn. Lời mời gọi “Hãy theo Ta” của Chúa Giêsu dành cho người thu thuế tên Matthêu, đã làm biến đổi cuộc đời của ông. Ông đã từ bỏ tất cả để theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, ông đã không nuối tiếc khi chọn Ngài, sự chọn lựa dứt khoát này, đã làm cho ông trở nên tông đồ của Chúa, được sống với Chúa và sau này ra đi loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học tinh thần từ bỏ của Thánh Matthêu, để có thể trở nên tông đồ của Chúa, sống và loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người bằng chính đời sống đạo đức và bác ái của chúng con. Amen