Ngày 22/01/22 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 3, 20-21

“Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con cảm được nỗi đau đớn, xót xa của Chúa. Giả như bị quân thù phỉ báng còn có thể chịu được. Còn chỗ thân tình, tâm phúc mà chống đối thì đắng cay biết bao! Trong khi dân chúng càng ngày càng ca tụng và tin theo Chúa, thì thân nhân lại ngược đãi, sĩ nhục Ngài. Tại sao thân nhân Chúa không hợp tác để giúp Chúa làm trọn sứ vụ? Tại sao họ không nghĩ đến tình nghĩa để thương, mà còn gây phiền toái hơn cho Chúa?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh những thân nhân đó chính là chúng con. Chúng con được mang danh là Kitô hữu, chúng con xưng mình là con của Chúa. Thế nhưng rất nhiều lần chúng con lại làm Chúa buồn lòng hơn. Chính chúng con không vào Nước Trời, mà còn làm ngăn trở không cho ai vào, bằng những gương xấu của chúng con, bằng những cách sống thiếu chân thật, thiếu bác ái của chúng con.

Xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con sửa mình lại. Xin cho chúng con biết cùng thao thức với Chúa, cùng mong ước cho nhân loại hạnh phúc. Xin cuộc sống của chúng con luôn là lời loan báo tình yêu và niềm vui cho thế giới. Amen.