Ngày 22/07/2021 – Thứ Tư Lễ Thánh Maria Mađalêna lễ kính

Lời Chúa: Ga 20, 1. 11-18

“Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.

(Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.)

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm: Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với bà Maria Mađâlêna, đây chính là niềm hạnh phúc cho bà Maria. Bởi bà là người đã được đón nhận tình yêu tha thứ của Chúa dành cho bà. Đồng thời, bà cũng đã đáp trả tinh yêu của Chúa cách triệt để, và trở nên con người thánh thiện vẹn toàn. Xin cho mỗi người chúng ta, khi được đón nhận tình yêu của Chúa, cũng biết đáp trả lại tình yêu của Ngài trong cuộc sống hàng ngày, để mỗi ngày được hạnh phúc và bình an.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, biết sống tình yêu với Chúa như thánh nữ Mađalêna, để mỗi ngày chúng con được nên thánh trong tình yêu của Chúa. Amen