Ngày 22/09/21 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

Thứ Tư sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

Lời Chúa: Lc 9, 1-6

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Lời căn dặn của Ðức Giêsu, phải chăng muốn nói: Khi rao giảng phải bỏ hết những đồ dùng, kể cả lương thực? Thưa không. Ngài chỉ muốn nhấn mạnh rằng: Với sứ mệnh loan báo Tin Mừng, đừng để cho vật chất, danh vọng, tình cảm làm chủ mình. Vì nếu bị những thứ đó chi phối, người tông đồ không đủ nghị lực và bất an. Không có sự bình an thanh thoát trong tâm hồn, thì không thể loan báo niềm vui. Chỉ trong sự từ bỏ và quên mình hoàn toàn mới chu toàn được sứ vụ cao trọng này.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thoát khỏi những mê hoặc lôi cuốn của thế gian. Xin đừng để tiền tài, danh vọng làm chúng con chóa mắt mà quên đi ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết hướng về Chúa, sống theo tinh thần của Chúa và giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng con. Nhiệt tâm của Thánh Phaolô nhắc bảo chúng con: Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng”. Vâng, lạy Chúa, thật là bất hạnh cho chúng con, nếu chúng con lo lắng về những gì khác mà không thao thức cho Tin Mừng của Chúa được loan truyền. Amen.