Ngày 22/10/21 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIX Quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIX Quanh Năm

Lời Chúa: Lc 12, 54-59

“Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu nhấn mạnh đến sự cần kíp phải làm hòa với anh em. Nghĩa là phải chấm dứt càng sớm càng tốt tình trạng gây hấn, oán hờn trước khi đến với quan tòa xét xử. Thiên Chúa là vị Thẩm Phán Tối Cao. Ngài đến thăm chúng ta từng giây phút. Ngài sẽ xét xử chúng ta về tình yêu thương đối với anh em. Thế nên đừng chần chừ kẻo dài cơn giận, như lời giáo huấn của thánh Phaolô: “Anh em đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Ðừng để ma quỉ thừa cơ lợi dụng. (Ep 4, 26-27).

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trước cảnh thế giới đầy chiến tranh thù hận, các dân tộc kỳ thị nhau, các gia đình chia rẽ, con người càng xa nhau, càng mất đi cảm thức bén nhạy của lương tâm, để rồi người ta không cần biết Thiên Chúa cũng như không cần yêu thương anh em. Xin cho chúng con được Lời Chúa soi chiếu, biết sống theo tinh thần Chúa dạy, để Nước tình thương của Chúa được hiển trị. Amen.