Ngày 22/11/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Cuối thế kỷ V, câu chuyện về cuộc thương khó của các chứng nhân tử đạo Cêcilia, Valêrianô và Tibuốc đã ca ngợi đức đồng trinh của Kitô giáo, khiến cho tên tuổi của một thiếu nữ người Rôma tên là Cêcilia trở thành lừng lẫy. Chị đã chịu tử đạo và được mai táng ở nghĩa trang Calíttô.

Một thánh đường đã được xây dựng để kính thánh nữ và một đoản văn trong câu chuyện trên đã khiến cho các nhạc sĩ chọn chị làm bổn mạng.

Lời Chúa: Lc 21, 1-4

“Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu quan sát và đánh giá việc dâng cúng của dân chúng. Những người giàu có chỉ dâng cúng vì lời khen ngợi. Họ chỉ dâng những của dư thừa. Còn một bà góa chỉ dâng hai đồng tiền nhỏ. Ðức Giêsu đã coi giá trị của bà cao hơn tất cả những người kia, vì bà đã dâng tất cả những gì mình có với trọn tấm lòng thành.

Những gì chúng ta làm cho Chúa qua Giáo Hội, qua tha nhân được đánh giá bằng tấm lòng yêu mến và chân thành.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con bài học quảng đại và lòng chân thành. Xin đừng để chúng con ích kỷ tính toán khi làm việc cho Cúa, cho anh em. Trái lại, điều Chúa mong muốn nơi chúng con là lòng chân thành. Xin cho chúng con sử dụng những gì Chúa ban cho đẹp ý Chúa, mưu ích cho bản thân và cho anh em chúng con. Amen.