Ngày 23/07/2021 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVI TN B

Ngày 23/07/2021 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVI TN B

Lời Chúa: Mt 13, 18-23

“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm: 

Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu đưa ra bốn mẫu người khi đón nhận Lời Chúa:

– Đón nhận một cách ơ hờ, lãnh đạm, không tha thiết với Lời Chúa.

– Đón nhận, nhưng chỉ nhất thời hay thay đổi.

– Có lòng tha thiết nghe Lời Chúa nhưng tâm hồn lo toan trăm mối nên cuối cùng cũng không sinh kết quả.

– Còn người biết chăm chú lắng nghe, tìm hiểu, và ra sức đem ra thực hành thì sinh hoa kết quả gấp trăm.

Vậy mỗi người chúng ta hãy tự xét xem mình thuộc loại người nào khi đón nhận Lời Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Lắng nghe Lời Chúa thôi chưa đủ, chúng con còn phải biết sống Lời Chúa. Chúng con ý thức rằng việc giữ đạo không chỉ là một mớ lý thuyết suông, nhưng còn được thể hiện trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác tích cực với Lời Chúa và ơn Chúa, để làm cho đời sống đức tin của chúng con tăng trưởng và mang lại kết quả viên mãn. Amen.