Ngày 23/08/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXI Thường Niên

Thứ Hai sau Chúa Nhật XXI Thường Niên

Lời Chúa: Mt 23, 13-22

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu trách những người Do Thái và Pharisêu, bởi vì họ là những người đạo đức giả. Họ mang danh lề luật để biến mình thành những người ban luật, ban ơn, chiếm quyền của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng không khác gì Pharisêu xưa. Đức tin của chúng ta chỉ có trên lý thuyết. Lối sống đạo của chúng ta chỉ giới hạn trong Thánh Đường. Chúng ta có đi lễ, đọc kinh, thế nhưng khi ra khỏi nhà Thánh Đường là chúng ta chẳng còn gì cả. Chúng ta thiếu đời sống bác ái, ít quan tâm tới anh chị em nghèo khổ… Với những hành động thiếu bề sâu nội tâm của chúng ta, khiến anh em ngoài Kitô giáo khinh thường, đánh giá chúng ta là mê tín, là đạo Nhà Thờ và chẳng có sức thuyết phục. Như thế chúng ta chẳng dẫn họ đến được với Chúa, mà trái lại làm cho họ xa Chúa, xa Giáo Hội.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì bấy lâu nay chúng con đã sống như người ngoài đạo, thậm chí như kẻ nghịch cùng Chúa. Xin cho chúng con một niềm xác tín để chúng con đi theo con đường của Chúa: Sống bác ái yêu thương, tôn trọng anh chị em. Để cuộc sống của chúng con trở thành lời loan báo Tin Mừng của Chúa giữa lòng đời. Amen.