Ngày 24/03/22 – Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Lời Chúa: Lc 11, 14-23

“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bằng cách trừ quỷ, Đức Giêsu chứng tỏ Ngài chính là Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân khỏi ách thống trị của Satan. Qua phép lạ, đáng lẽ người Do thái nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa, nhận ra uy quyền nơi Đức Giêsu, họ lại cắt nghĩa phép lạ theo một ý lệch lạc. Họ nói Đức Giêsu dùng quỷ vương mà trừ quỷ con, chỉ vì họ ghen tương và cố chấp. Họ không nhìn nhận vương quyền của Đức Giêsu. Chính thái độ cố chấp ấy, họ sẽ chịu trách nhiệm và bị xét xử.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, rất nhiều khi vì ghen tương, ích kỷ, chúng con không nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi tha nhân. Chúng con tìm cách làm méo mó sự thật, làm bớt đi điều thiện hảo. Xin cho chúng con có một cái nhìn tích cực và giúp phát huy tài năng nơi anh chị em chúng con. Để trong tình yêu, mỗi ngày chúng con biết giúp nhau nên hoàn thiện. Amen.