Ngày 24/07/2021 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVI TN B

Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVI TN B

Lời Chúa: Mt 13, 24-30

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Đầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúng ta thấy thái độ của ông chủ như thế nào khi biết trong ruộng lúa của mình có cỏ lùng: sai người dọn đi hay để nguyên cho đến ngày gặt? Chắc chắn là ông chủ không gieo cỏ lùng rồi nhưng ông đã để cho cả hai lúa và cỏ lùng tồn tại. Dụ ngôn cho ta thấy Thiên Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi những người con yếu đuối để cho họ được cứu độ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, tình yêu của Ngài dành cho người thật là cao cả, dù chúng con không đáng là gì lại còn tội lỗi. Chỉ có Ngài mới có thể kiên nhẫn, đại lượng trước sự phản bội yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và nhận ta mình thấp hèn lầm lỗi, để chúng con biết tin tưởng vào tình yêu của Chúa và biết ăn năn, quay trở về với Chúa. Amen.